Przejdź do treści

Historia

Rys historyczny

Historia naszej jednostki

W dniu 29 kwietnia 1995 roku grupa sympatyków straży pożarnej spotkała się, by powołać do życia jednostkę OSP w Rybniku Niewiadomiu. Celem utworzenia jednostki była poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców dzielnicy Niewiadom oraz miasta Rybnik. Po wstępnych rozmowach uzyskaliśmy poparcie dla naszej inicjatywy od zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rybniku, zarządu Państwowej Straży Pożarnej Rybnik, zarządu Rady Dzielnicy Niewiadom oraz aktualnych władz Miasta Rybnik.

W dniu 21 czerwca 1995 roku komitet założycielski złożył wniosek do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o rejestrację stowarzyszenia pod nazwą „Ochotnicza Straż Pożarna-Niewiadom”. W związku z brakiem pomieszczenia, czy nawet terenu na którym jednostka nasza mogłaby działać, zarejestrowano ją na prywatny adres jednego z członków założycieli. Przez kolejne lata, pomimo wcześniejszego poparcia władz, nie udało nam się pozyskać budynku na remizę OSP. W międzyczasie przy pomocy Zarządu Miejskiego OSP oraz pomocy Urzędu Miasta Rybnik pozyskaliśmy sprzęt przeciwpożarowy.

W roku 1997 podczas wielkiej powodzi, członkowie naszej drużyny brali czynny udział w akcjach przeciwpowodziowych w Rybniku oraz Raciborzu. Mimo wielkiego zaangażowania naszych druhów w działalność jednostki OSP oraz zewnętrznych środowisk nie uzyskaliśmy od władz Miasta Rybnik poparcia w zdobyciu budynku, czy terenu na działalność statutową jako Ochotnicza Straż Pożarna – Niewiadom.

W styczniu roku 2000 po zebraniu z przedstawicielem Urzędu Miasta Rybnik, w sprawie przydzielenia terenu oraz budynku, pojawiła się nadzieja prawidłowego działania naszej jednostki. Po uzgodnieniu z Urzędem Miasta oraz wiceprezydentem Miasta Rybnik panem Nieweltem uzyskaliśmy zgodę na użytkowanie terenu pokopalnianego kopalni ,,Ignacy” oraz budynku pokopalnianej stołówki. Pozyskawszy dotację z Urzędu Miasta, rozpoczęliśmy remont budynku stołówki, by przystosować go do działalności remizy.

W międzyczasie, Urząd Miasta Rybnik zobligował się do dopełnienia formalności związanych z przeniesieniem prawa własności od KWK Rydułtowy Ruch Ignacy na rzecz Miasta Rybnik, by później przekazać nam te obiekty i teren na zasadzie urzeczenia. Po częściowym remoncie, w jednym z budynków powstał zalążek remizy, czyli duży garaż z nowymi drzwiami. W środku miała jeszcze powstać świetlica, zaplecze, sanitariaty.

W dniu 4.12.2000 r. wiceprezydent Niewelt przekazał naszej jednostce samochód bojowy Żuk z osprzętem. Mogliśmy zatem zacząć ćwiczenia. Zarząd Miejski OSP przekazał nam umundurowanie bojowe typu „moro”, a także przy udziale Urzędu Miasta przekazano nam sześć kompletów umundurowania galowego. W maju 2001 roku wzięliśmy udział w „Korowodzie Dzielnic“, który odbył się na Rynku w Rybniku. W tym samym roku, w samochodzie bojowym Żuk została wymieniona instalacja elektryczna, częściowo odmalowana karoseria oraz wykonano konserwację podwozia, wszystkie prace były wykonane przez druhów w czynie społecznym. Nasi druhowie brali udział w osobnych i wspólnych ćwiczeniach strażackich z drużyną OSP Gaszowice na boisku Szkoły Podstawowej nr 23 przy ulicy Sportowej. Celem ćwiczeń było zdobycie sprawności na mające odbyć się zawody strażackie, w których uczestniczyliśmy w dniu 07.09.2002 roku.

Od grudnia 2000 roku, w którym przekazano mam samochód, mimo usilnych starań i pisemnych próśb do Urzędu Miasta nie doszło do prawnego przekazania nam terenu i budynków zaadoptowanych na działalność OSP-Niewiadom. Wobec czego w związku z nowym systemem rejestracji stowarzyszenia w Sądzie w Gliwicach, nie mając podstaw prawnych własności, czy urzeczenia terenu i budynków utraciliśmy możliwość ponownej rejestracji. Nie uzyskaliśmy także odpowiedzi na nasze sugestie ewentualnego połączenia działania Rady Dzielnicy, Klubu Sportowego Polonia Niewiadom i OSP we wspólnym obiekcie, w którym byłaby szatnia Klubu Sportowego, Remiza OSP, Świetlica Środowiskowa z Rady Dzielnicy.

W czasie przeprowadzonej kontroli w OSP-Niewiadom w dniu 12.05.2004 roku Komisja z ramienia Urzędu Miasta do spraw Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, stwierdziła bardzo zły stan budynku remizy, który nie miał dokończonego remontu w 2000 roku. W związku z tym na polecenie prezydenta Miasta Rybnik w dniu 25.08.2004 musieliśmy zdeponować samochód bojowy Żuk wraz z osprzętem do jednostki OSP Stodoły. Data ta jest uważana przez nas jako dzień zakończenia działalności OSP Niewiadom. W miejsce świętowania uroczystości 10-lecia powstania jednostki OSP-Niewiadom, jako zarząd stowarzyszenia wobec niesprzyjających nam warunków zostaliśmy zmuszeni do podjęcia decyzji o samorozwiązaniu.

Dalsza część historii w zakładce „O nas”  
Social media

Obserwuj nas i bądź na bieżąco